Show More

חברת מ.ג.ה. מדידות והנדסה בע"מ הינה החברה המובילה בארץ למדידות ומידול תלת מימד בטכנולוגיות חוד- חנית ועיבוד של ענן נקודות, ומעניקה פתרונות מתקדמים לצרכי התעשיה והבנייה המודרניים.  

 

מדידות תלת מימד (3D) מאפשרות מידול ומיפוי תלת מימדי מדוייק של אובייקטים כמו: מתקנים הנדסיים,   מכונות, מבנים, גשרי צנרת ועוד. 

התוצר המתקבל ממדידות בתלת מימד, מאפשרת ללקוח לתכנן במרחב מדוייק  ובכך לחסוך במשאבים, זמן ומקום.

 

בנוסף אנו מבצעים תוכניות אדריכליות המתבססות על מדידה תלת מימדית, מיפוי תלת מימדי , סריקה תלת מימדית  לשימור עתיקות,  חישובי כמויות, וחישובי כמות לחומרים יקרים.

מ.ג.ה מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ  | יהודה הנחתום 4, בנין בלטק | ת.ד. 1456 באר שבע, מיקוד 8411401  | דוא"ל: mega@mega-surv.com  | טלפונים: 08-6286074, 08-6286819 | פקס: 08-6236255

                                                                                                                                  www.mega-surv.com    |     

 

 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאכסן במאגר מידע, לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק מתוכן האתר לרבות תוכניות, מפות, ותמונות.  שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתוכן הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעלי החברה.

- שרותי מיפוי ומדידות לפרטיים ומוסדיים 

מפה להיתר בנייה, לטופס 4, לשינוי תב"ע, מדידות אדריכליות ותוכניות חלוקת פנים, מדידה בתלת ממד, מדידות הנדסיות לצרכי תכנון כבישים, ניקוז, ביוב, פיתוח ועוד. ליווי פרויקטים ויעוץ מקצועי

!אנחנו נפתור לך את הבעיה